Dějiny Bad Füssingu

Bad Füssing: Hledala se ropa –nalezeny byly legendární léčivé prameny

Základní informace o dějinách

Zázrak v Bavorsku nebo jinak řečeno: Dar přírody v podzemí údolí Innu, lázně v mokřinách poblíž Pasova. Na začátku malá rolnická osada se šesti selskými dvory. Dnes již dlouho celosvětově známé a vyhledávané léčebné lázně asi s 13 500 lůžky pro hosty v sanatoriích, léčebných hotelech a soukromých lázeňských domech. Rozmach od malé osady k lázním s vedoucím postavením a místu léčby začal před nemnoha lety.

Začátky a první následné kroky

Rozvoj k léčebnám lázním začal již před 2. světovou válkou průzkumem říšské půdy, který byl nařízen „shora“.Tím pověřená instituce, zastoupená tehdejším bavorským petrolejovým průmyslem, prováděla tehdy v tomto prostoru průzkumy, aby odhalila nerostné bohatství. K tomu patřily první pokusné vrty na půdě nedaleko rolnické osady. Při nich nebyla v asi tisícimetrové hloubce nalezena ani ropa a ani zemní plyn, nýbrž něco lepšího: Tlakem 5,2 at se na povrch dostala nečekaně termální voda 56 °C teplá a v množství 3 000 litrů za minutu. Psal se rok 1938.

Používání této termální vody bylo však správním výborem pro říšské lázeňství s ohledem na vrácené severočeské lázně zakázáno. Vývoj Füssingu mohl začít až v době po 1945, kdy Karlovy Vary, Františkovy lázně a Mariánské lázně se staly pro Němce prakticky nedostupnými.

Obyvatelé tábora pro cizince, jenž se nacházel v blízkosti, používali termální vodu nejdříve k úklidu. Zdravotničtí důstojníci, kteří se o tento tábor starali, měli jako první z mnoha dalších možnost rozpoznat, že je v této termální vodě skryta neobyčejná léčivá síla. Po oznámení celé řady léčebných úspěchů zřídil Balneologický institut mnichovské univerzity zde v Bad Füssingu pobočku zdravotně-klimatologického oddělení vedenou lékaři. V listopadu 1953 byla touto institucí zveřejněna expertiza, ze které je jasné, že prameny mají ideální předpoklady pro léčení obrny, artrózy, určitých kožních onemocnění a koneckonců i revmatických onemocnění svalstva a kloubů.

Tento znalecký posudek a především nadšené ohlasy pacientů, kteří se v Bad Füssingu plně uzdravili nebo alespoň nalezli úlevu, přispěly k tomu, že se tento pramen stal ve velmi krátkém čase známým daleko za hranicemi Bavorska.

Právo užívat termální prameny Bad Füssingu, které měl ze začátku bavorský průmysl s minerálním olejem, přešlo v roce 1955 na soukromou společnost, a sice na Thermalbad Füssing GmbH. Tato společnost zřídila ještě ve stejném roce další možnosti koupání a ve skromné velikosti také zařízení pro lékařskou péči o hosty. V tomto roce, 1955 si ve Füssingu zřídil svoji praxi první lékař.

Další rozvoj zbrzdilo zpočátku chybějící zařízení obstarávající v obci zásobování vodou a její čištění, nedostatek půdy určené ke stavebním účelům a jiných zařízení, která jsou pro provoz lázní nezbytná.

Obec Safferstetten s 600 obyvateli a svým rozpočtem ve výši 40 000 DM nebyla tehdy ani z hlediska správy, ani finančně schopná zařízení provozovat.

Svobodný stát Bavorsko, který upozornil na neobyčejně léčebné úspěchy, začal podporovat zpřístupnění Füssingu.
Nejdříve se ale musel najít někdo, kdo tento úkol převezme. Účelové sdružení Zweckverband Bad Füssing, sestávající z kraje Dolní Bavorsko, bývalého zemského okresu Griesbach im Rottal a tehdejší obce Safferstettten, převzalo tuto úlohu v roce 1958.
Za neustálých konzultací místa pro plánování vlády Dolního Bavorska, vrchního stavebního úřadu Bavorského státního ministerstva pro vnitřní věci a známého architekta měst prof. Angerera z Technické vysoké školy v Mnichově byl zpracován a obcí přijat plán přestavby. K uskutečnění tohoto plánu musel být ale nejprve změněn a přijat územní plán. V rámci něho se vyřešily majetkové poměry u dotčených pozemků. Zároveň bylo na účelové sdružení Zweckverband vlastníky pozemků zdarma převedeno 27 % pozemků (40 ha) sloužících k veřejným účelům jako např. ulice, stezky pro pěší, parkoviště nebo pásy zeleně.
Díky tomu mohl Zweckverband začít se stavbou potřebných zařízení a v roce 1961 byl otevřen první lázeňský dům.

Dalším mezníkem v rozvoji Füssingu bylo navrtání pramene II Svobodným státem Bavorsko v roce 1963 a další navrtání v roce1964 díky manželskému lékařskému páru Zwicků. Tím byl Füssing zajištěn léčivou vodou a byla dána možnost stavět další léčebná zařízení. K tomu patří lázeňský park (náklady přes 4 mil. DM), malý lázeňský dům s hudebním pavilonem, lázeňská zahrada, prostory pro pobyt a čítárny.

Přívlastkem „Bad“ (lázně), který byl Füssingu udělen 10. 12. 1969, začala společná snaha soukromých podnikatelů a veřejného sektoru o rozvoj tohoto lázeňského místa, které je takto oficiálně jmenováno Bavorskou státní vládou.

V rámci územní reformy 1. 4. 1969 se staly obce Egglfing na Innu, Safferstetten a Würding novými částmi Bad Füssingu, v současné době mají tak dohromady 6 300 obyvatel. Po tomto sloučení následovalo k 1. 1. 1972 další začlenění obce Aigen na Innu.

Velký lázeňský dům

Díky atraktivitě všeobecně hodně známým hydrogenuhličitanovým pramenům s obsahem síry a sodíku (56 °C) rozšířil Bad Füssing lékařský program především o lékařské přednášky aj., pro které se stal malý lázeňský sál se 450 místy k sezení malým. Z tohoto důvodu následovalo

1980

otevření nového velkého lázeňského domu
- s velkým sálem (950 míst k sezení, rozloha asi 800 m², plus galerie nad sálem) s jevištěm (hlavní jeviště 144 m², přední část jeviště 170 m²)
- foyer a prostory pro šatny
- konferenční místnosti s plochou 170 m² (měnitelné díky skládací stěně)
- čítárnou o velikosti 175 m²
- kinem se 150 místy (160 m² a 11 za sebou stoupajících řad)
- prostory na hraní, pro psaní a zábavu
- restaurace s cca 150 místy k sezení a jižní terasou
Nabídka prostorů velkého a malého lázeňského domu odpovídá budoucímu rozvoji Bad Füssingu, obzvlášť z hlediska denního provozu a plnění potřebných funkcí.

Další rozvoj Bad Füssingu

1986

otevírá se léčebná gymnastická hala

1989

nastěhování do nové správní budovy 
vítěz zemské soutěže „Náš životní prostor – vybavení v souladu s přírodou“

1994

vybavení evangelického kostela Ježíše Krista díky mezinárodně uznávanému malíři Christianu Ludwigu Attersee

1999

otevření státního kasina Spielbank Bad Füssing

2002

dokončení a zpřístupnění 18jamkového golfového hřiště (Lázeňský golfový klub ThermenGolfClub Bad Füssing–Kircham)

2003

vysvěcení nového lázeňského náměstí v lázeňské aleji
otevření saunových prostor „Saunahof Bad Füssing“ u areálu Therme Eins

2004

v červnu bylo otevřeno pohybové centrum biovital©BewegungParcours. Novinka v celém Německu!

2005

otevření centra DSV-Nordic-Walking-Parcours Bad Füssing / nové sítě tras „Pockingské pláně (Pockinger Heide)“ (167 km v Bad Füssingu a okolí)

2006

jedinečné nové vřídlo, nový termální vodopád, povzbuzující horko-studené bazény a nové atrium s parní lázní očekávají hosty areálu Therme Eins

2007

Bad Füssing startuje nový pilotní projekt: Akce zdraví (Treffpunkt Gesundheit) – místo, kde osobní poradci pro zdraví pomáhají hostům v lázních, kde díky nabídce terapií a péči o zdraví v budoucnu přenocuje nejvíce hostů v Evropě

2008

otevření první bramborové sauny v Evropě v Saunahof, areál Therme Eins

2009

znovuotevření velkého lázeňského domu po nákladné sanaci

2010

otevření lázeňského servisu pro hosty Kur- & GästeService po přestavbě a modernizaci 

2011

otevření "Jovitalis" - centrum novodobého druhu pro medical fitness, pohyb, sport, rehabilitační sport, prevenci, uvolnění, výkonnou diagnostiku, medical wellness, péči o tělo a fyzioterapii na ploše více než 2 000 m² v prvním poschodí areálu Johannesbad

2013/2014

rehabilitace malý venkovní bazén Europa Therme

Dnešní hospodářský význam Bad Füssingu

Léčebné lázně v srdci bavorské země termálů mezitím vystoupaly na lázeňskou špičku v Evropě. V roce 1980 mohl být poprvé během jednoho roku pozdraven 100 000. lázeňský host, 1988 dosáhl počet ubytování hostů více než 3 miliony. A 1999 to bylo 228 802 hostů a 2 989 550 přenocování. V roce 2019 byl zaregistrován příjezd 335 577 hostů a bylo zaznamenáno 2 416 894 přenocování. Počet denních hostů za rok se odhaduje kolem 1,3 milionu.

Počet lůžek pro hosty: cca 13 000 Počet obyvatel: cca 7 209