Biblická zahrada v Bad Füssingu

Biblická zahrada se nachází v parku mezi protestantským a katolickým kostelem. Ze 110 rostlin zmíněných v Bibli mohou vídět zde návštevníci, jak tyto 80 rostliny kvetou a rostou v upravených květinových záhonů.

Pivoňka s červenou barvou symbolizuje ohnivé jazyky, které padaly na apoštoly v den Letnic. Pivoňka roste v biblické zahradě, stejně jako fíkovníky a olivovníky, které jsou často citovány v Bibli, nebo dokonce i akáci strom, na jehož dřevě nesli Izraelci kamenné desky s deseti přikázáni při jejich odchodu z Egypta.

Prostřednictvím oblasti s pouštními rostlinami je zobrazena citace z "knihy moudrosti": "Bůh umožňuje růst rostlin i v poušti: kaktusy, aloe, koště a sukulenty".

S informační tabule o každé rostlině je biblická zahrada fascinujícím spojením mezi relaxačním zeleným rájem a biblickým slovem.

Je také jedním ze čtrnácti stanic "Duchové cesty", která vede po Bad Füssing a mohou cestou mentálně stimulovat k přemyšlení a meditaci.