De kuurbijdrage voor de afzonderlijke wijken

Kuurbijdrage voor 2021

De kuurbijdrage wordt vastgesteld aan de hand van het aantal dagen dat het verblijf duurt en wordt in rekening gebracht door de accommodatieverschaffer. De dagen van aankomst en vertrek tellen als één dag. Voor kinderen tot 17 jaar is de kuurbijdrage niet van toepassing. De hoogte van de kuurbijdrage richt zich naar de locatie van uw accommodatie en de periode van verblijf.

2021

In de periode van 1 januari tot 31 maart 20221 en van 1 november tot 31 december 2021

Kuurwijken (KW) KW I KW II KW III KW IV

Gasten die alleen verblijven

in het geval van gezinnen* voor de eerste persoon

voor de tweede persoon

für die dritte und jede weitere Person 

2,20 €

2,20 €

2,20 €

1,55 €  

1,75 €

1,75 €

1,75 €  

1,25 €   

1,40 €

1,40 €

1,40 €

1,00 € 

1,15 €

1,15 €

1,15 €

0,80 €  

in het geval van gezinnen* voor de eerste persoon 2,20 € 1,75 € 1,40 € 1,15 €
voor de tweede persoon € 2,20 € 1,75 € 1,40 € 1,15
voor de derde en iedere verdere persoon € 1,55 € 1,25 € 1,00 € 0,80

In de periode van 1 april tot 31 oktober 2021

Kuurwijken (KW) KW I KW II KW III KW IV

Gasten die alleen verblijven

€ 2,90

€ 2,30

€ 1,85

€ 1,50

in het geval van gezinnen* voor de eerste persoon € 2,90 € 2,30 € 1,85 € 1,50
voor de tweede persoon € 2,90 € 2,30 € 1,85 € 1,50
voor de derde en iedere verdere persoon € 2,00 € 1,60 € 1,30 € 1,05

* Tot gezinnen horen uitsluitend de echtelieden en kinderen die van hen economisch afhankelijk zijn; voor kinderen tot en met de leeftijd van 16 jaar wordt geen kuurbijdrage berekend.

>> Gasten die niet binnen het kuurgebied overnachten, betalen slechts € 1,90 als kuurbijdrage

>> Gasten die tot 80% mindervalide zijn komen in aanmerking voor 50% korting op de kuurbijdrage, bij een invaliditeit van 100% vervalt de kuurbijdrage geheel.

>> De mate van invaliditeit moet kunnen worden aangetoond bij aanmelding.

♦ Maakt u vooral gebruik van de vele voordelen die de kuurbijdrage mogelijk maakt - Informatie over kuur- & gastenkaart.