Zamyšlení a duševní odpočinek

Právě během lázeňského pobytu mají mnozí naši hosté potřebu vnitřního pozastavení a zpětného zamyšlení. Nabídky katolických a evangelických lázeňských obcí jsou různorodé: Od účasti na pravidelných bohoslužbách a svatých mších přes zpovědi až po osobní dialog s duchovními najdete svou cestu ke klidu a harmonii. Početné úctyhodné kostely našeho regionu jsou samozřejmě otevřeny i pro návštěvu mimo dobu mší a tvoří ideální rámec pro krátké zamyšlení a modlitbu. Kromě toho také najdete v našich klinikách, v Domovu pro seniory Spolkového červeného kříže a v ostatních farnostech ty správné kontaktní osoby. Navíc Vás „Svatá cesta“ Bad Füssingu povede ke 14 stanicím a biblické zahradě. Na mnoha smyslových rovinách najdete podněty a návody k meditaci a reflexi.

Nabídka katolické lázeňské obce

Se srdečností a s osobním nasazením Vám ve Vašich záležitostech pomohou pracovníci katolické lázeňské obce. Modlitba, mše nebo rozhovor – zde jste rádi vítáni.

Kancelář faráře je otevřená pondělí a pátek od 8.30 do 12.30 a středu od 08.30 do 13.00 hodin

Nabídka evangelické lázeňské obce

Bohoslužba, skupinový rozhovor nebo osobní dialog s diákonem nebo farářem: V evangelické lázeňské obci se snaží podpořit vaši vnitřní vyrovnanost.

Tel. 08531 29636 | Fax 08531 247863 | pfarramt.badfuessing@elkb.de | Úřední hodiny: pondělí a středa: od 10 do 12 hodin, také po domluvě

Duchovní cesta (Geistlicher Weg)

V Bad Füssingu se nachází pramen života. S nově otevřenou „Duchovní cestou (Geistlicher Weg)“ byl vytvořen prostor, který ve smyslu celostního zdraví podporuje i duševní komponenty. Ve spolupráci s katolickou a také evangelickou církví a správou lázní vzniklo celkem čtrnáct zastávek, které stimulují vnitřní uzdravování, přemýšlení a meditaci. Dodatečně k tělesné léčbě zde mohou hosté své duši dopřát trochu klidu.

U sochy léčivých rukou, přímo před katolickým kostelem v Bad Füssingu začíná cesta k inspirujícím a současně uklidňujícím zastávkám, které na zcela rozdílné bázi stimulují, povzbuzují a uklidňují. Figury a sochy, příroda a rostliny, biblická zahrada a labyrint – to vše podporuje vaši cestu k vnitřnímu klidu. Zařízení jako rekreační a zábavný park, lázeňský park nebo místa v růžové zahradě a zahradě léčivých bylin jsou začleněna do Duchovní cesty. Německá brožura (za poplatek k obdrženi v lázeňském servisu Kur- & GästeService) poskytuje k jednotlivým zastávkám vysvětlivky, modlitební texty a návody. Konec této cesty tvoří evangelický kostel, čímž Duchovní cesta spojuje ojedinělým, harmonickým způsobem tyto církve.