Het geneeskrachtige water van Bad Füssing - de oerbron van welbehagen

Geneeskrachtige elementen in het water dat opborrelt uit de thermische bronnen geven uw lichaam weer nieuwe energie. Warmte die goed doet, ontspant en regenereert. Wie in het geneeskrachtige water van Bad Füssing stapt, merkt onmiddellijk de legendarische werking van het water uit onze heilzame bronnen. Het bijzonder gehalte aan zwavelsulfide en de Ph-waarde van 7,21 die binnen het ideale neutrale bereik ligt, maken ons geneeskrachtige water zo waardevol voor de gezondheid. Bij reumatische aandoeningen, aandoeningen van de wervelkolom, stofwisselingsziekten, verlammingen, vrouwenziekten of de behoefte aan regeneratie in het algemeen, heeft ons water een heilzame uitwerking op lichaam, geest en gemoed en stimuleert het gevoel van welbevinden en gezondheid.

Overzicht van therapeutische toepassingen

De samenstelling van het thermaal water in het kuuroord is uniek in Europa (de temperatuur van de bron is 56 °C) en de combinatie met andere aspecten van een verblijf bewerkstelligt een volledige ommekeer in het lichaam en daarmee ook een regeneratie van het eigen weerstandsvermogen van het lichaam.

Reumatische aandoeningen

Gewrichtsaandoeningen met chronische ontstekingen (reumatoïde polyartritis, PCP en artritiden die een andere oorzaak hebben), verschijnselen van slijtage van de gewrichten (degeneratieve reumatische aandoeningen, of artrose en poly-artrose), chronische ontstekingsprocessen in de omgeving van de gewrichten, met name schouder- en heupgewrichten (periarthritis), spierreuma, verkrampte spieren, spierverharding (rheumatismus musculorum, crampus, myogelose), chronische zenuwontstekingen en zenuwpijn (chronische neuritis en neuralgie, vooral van de nervus ischiadicus en de plexus brachialis).

Aandoeningen van de wervelkolom

Verschijnselen van slijtage aan de wervellichamen en wervelgewrichten (spondylose, spondylartrose), degeneratie van de tussenwervelschijven (chondrose, of osteochondrose), hernia (hernia nuclei pulposi), spit (lumbago), migraine (cervicogene hoofdpijn), chronische ontstekingen van de wervelgewrichten, tussenwervelschijven, pezen en spieren (morbus bechterew of spondylitis ankylopoetica), verkeerde stand van de wervelkolom en wervellichamen, verkromming van de wervelkolom met statische klachten (morbus scheuermann, kyfoscoliose, hyperlordose, ronde rug, holronde rug, gibbus, spondylolisthesis) verzwakte wervelkolom (insufficiëntie van de wervelkolom), deformaties van de extremiteiten en gewrichten.

Stofwisselingsziekten

Overmaat aan urinezuur in het bloed (hyperurikemie), jicht (arthritis urica), botontkalking (door endocriene of andere oorzaken).

Chirurgische nabehandeling

Conditie na botbreuken, vertraagde botvorming (callusvorming), resten van kneuzingen en verwondingen van gewrichten, conditie na bloeduitstortingen, spierverwondingen en na operaties aan spieren en pezen, spierzwakte als gevolg van rust en verkeerde lichaamshouding (inactiviteitsatrofie), conditie na verbrandingen, klachten in verband met littekens. Nabehandeling van operaties aan de wervelkolom (herniaoperaties) en gewrichten (met name na de implantatie van volledige endoprothesen in heup- en kniegewrichten)

Hart- en vaatziekten, doorbloedingsstoornissen

Hartziekten, voor zover zij gecompenseerd zijn, conditie na een hartinfarct, nerveuze en functionele hartklachten, te hoge en te lage bloeddruk, vegetatieve dystonie

Doorbloedingsstoornissen

..van de ledematen, syndroom van Charcot (perifere doorbloedingsstoornis, acrocyanose, erytrocyanose, endangiitis obliterans of morbus Winiwarter-Buerger, fenomeen van Raynaud, arteriosclerose), conditie na vaatoperaties

Verlammingen

..van verzwakte of spastische aard, verlammingen na ongevallen, verwondingen en operaties (posttraumatische postoperatieve verlammingen), conditie na herseninfarct (postapoplectische conditie) zes maanden na laatste aanval, gevolgen van spinale kinderverlamming (postpoliomyelitische conditie)

Vrouwenziekten

Chronische ontstekingen van de onderbuik (chronische adnexa uteri), klachten op grond van vergroeiingen (adhesievorming), hormonale en functionele aandoeningen van de onderbuik (amenorrhoe, vruchtbaarheidsstoornissen)

Algemene regeneratie

Stimulering van de stofwisseling, ontslakken, schade te wijten aan milieu-invloeden, aandoeningen te wijten aan stress, uitputtingsverschijnselen, verlichting van ouderdomskwalen.

Contra-indicaties

Ons thermaal water kan de volgende omstandigheden verstoren:
Alle types acute ontstekingen, ernstige condities van lichamelijke uitputting (cachexie), infectieziekten, ook tuberculeuze processen (voor zover niet vastgesteld is dat deze niet meer actief zijn), ernstige, niet gecompenseerde (gedecompenseerde) hart- en vaatziekten, conditie na infarct (niet eerder dan na 9 maanden).

Uittreksel uit de analyse van het geneeskrachtige water

Uittreksel uit de grote analyse van het geneeskrachtige water in de thermaalbaden van Bad Füssing, uitgevoerd door Direktor Dr. D. Eichelsdörfer, Institut für Wasserchemie und chemische Balneologie van de Technische Universiteit München

Watertemperatuur: 56 °C, Ph-waarde: 7

Een liter water bevat:

Natrium (Na+): 302,50 (Massa / mg) | 13,160 (Equivalenten / mmol) | 86,85 (Equivalenten / %)


Kalium (K+): 17,00 (Massa / mg) | 0,435 (Equivalenten / mmol) | 2,87 (Equivalenten / %)


Magnesium (Mg²+): 3,80 (Massa / mg) | 0,313 (Equivalenten / mmol) | 2,07 (Equivalenten / %)


Calcium (Ca²+): 24,80 (Massa / mg) | 1,238 (Equivalenten / mmol) | 8,17 (Equivalenten / %)


IJzer (Fe²+): 0,16 (Massa / mg) | 0,006 (Equivalenten / mmol) | 0,04 (Equivalenten / %)


Totaal: 348,26 (Massa / mg) | 15,150 (Equivalenten / mmol) | 100,00 (Equivalenten / %)


Fluoride (F-): 6,19 (Massa / mg) | 0,326 (Equivalenten / mmol) | 2,14 (Equivalenten / %)


Chloride (Cl-): 165,30 (Massa / mg) | 4,663 (Equivalenten / mmol) | 30,55 (Equivalenten / %)


Waterstofsulfide (HS-): 2,80 (Massa / mg) | 0,085 (Equivalenten / mmol) | 0,56 (Equivalenten / %)


Sulfaat (SO4²-): 8,04 (Massa / mg) | 0,167 (Equivalenten / mmol) | 1,09 (Equivalenten / %)


Bicarbonaat (HCO³-): 611,20 (Massa / mg) | 10,020 (Equivalenten / mmol) | 65,66 (Equivalenten / %)


Totaal: 793,53 (Massa / mg) | 15,260 (Equivalenten / mmol) | 100,00 (Equivalenten / %)


Gasvormige stoffen (Millimol / mmol)

Vrije koolstofdioxide (CO²): 36,3 0,825 ≙ 18,36 ml bij 0°C en 1013 mb (≙ 760 mm Hg)

Waterstofsulfide (H²S): 0,51 0,015 ≙ 0,33 ml bij 0°C en 1013 mb (≙ 760 mm Hg)

U bent nu al van alles te weten gekomen over de samenstelling en de bestanddelen van ons geneeskrachtige thermaalwater. Maar hoe kan men bij een olieboring plotseling op thermische bronnen stoten, zoals dit hier in Bad Füssing is gebeurd?

Waar komt het warme water vandaan?

Op de eerste plaats kan een thermische bron alleen ontstaan als er grondwater aanwezig is. Grondwater ontstaat als regenwater in de ondergrond sijpelt en daar circuleert tot het wordt tegengehouden door ondoordringbare lagen zoals leisteen of leem.

Op zijn weg naar beneden neemt het water sporenelementen en mineralen op uit het gesteente dat het passeert. Daardoor is het water van verschillende locaties steeds weer anders en uniek van samenstelling. Ook ons water in Bad Füssing is uniek en slaat aan bij de bezoekers.

Hoe wordt het bronwater verwarmd?

In het kort komt het erop neer dat er twee factoren zijn die een rol kunnen spelen bij de opwarming van het water, namelijk de locatie van het water in de aardkorst of plaatselijke vulkanische activiteit.

Afhankelijk van de toestand van de ondergrond kan het water een diepte bereiken die uiteenloopt van enkele honderden meters tot 3-4 kilometer. Het water van Bad Füssing werd aangetroffen op een diepte van 1.000 m. Op zijn weg naar beneden passeert het regenwater spleten, kloven en watervoerende lagen. Hoe dieper het water in de aarde doordringt, des te hoger worden de temperaturen. Op een diepte van 65 km, bijvoorbeeld, circuleert er water met een temperatuur van 1.000 °C.

Hoe bereikt het thermaal water de oppervlakte?

Een diepte van 65 km is een grote afstand, maar ook als het water zich op minder grote diepte in gesteente bevindt, komt het niet van zelf naar boven. Daar is hydrostatische druk voor nodig die het samen met opstijgende gassen naar boven voert. Dit gebeurt ook in Bad Füssing. Als het water niet op deze manier aan de oppervlakte komt, vindt de winning plaats via putten of andere voorzieningen.

Geneeskrachtig water als medicijn?

Absoluut! Dat wisten de Indianen in Noord-Amerika al, die 10.000 jaar geleden thermische bronnen beschouwden als plekken voor genezing, net als de Romeinen die meer dan 2.000 jaar geleden naar kuuroorden zoals Bath in Engeland en Baden in Zwitserland togen om daar genezing en welbevinden te zoeken.

Ook tegenwoordig nog adviseren artsen bij verschillende indicaties het gebruik van thermaal water, bijvoorbeeld, om reumatische aandoeningen te verlichten of om de huid te kalmeren en beter bestand te maken tegen prikkels van buiten. Volgens de nieuwste inzichten is het zwavelhoudende water van Bad Füssing een uiterst efficiënt hulpmiddel bij de behandeling van het burn-outsyndroom daar het de hoeveelheid stresshormonen in het lichaam verlaagt. Verdere informatie over de werking van het water vindt u bij het overzicht van de therapeutische toepassingen.