Uittreksel uit de analyse van het geneeskrachtige water

Uittreksel uit de grote analyse van het geneeskrachtige water in de thermaalbaden van Bad Füssing, uitgevoerd door Direktor Dr. D. Eichelsdörfer, Institut für Wasserchemie und chemische Balneologie van de Technische Universiteit München

Watertemperatuur: 56 °C, Ph-waarde: 7

Frau beim Sonnen in kleinem Außenpool

Een liter water bevat:

Kationen:

Massa mg

Equivalenten mmol

Equivalenten %

Natrium (Na+)  302,50  13,160  86,85
Kalium (K+)  17,00  0,435  2,87
Magnesium (Mg²+)  3,80  0,313  2,07
Calcium (Ca²+)  24,80  1,238  8,17
IJzer (Fe²+)  0,16  0,006  0,04
Totaal:  348,26  15,150  100,00

Anionen: 

Massa mg

Equivalenten mmol

Equivalenten %

Fluoride (F-)  6,19  0,326  2,14
Chloride (Cl-)  165,30  4,663  30,55
Waterstofsulfide (HS-)  2,80  0,085  0,56
Sulfaat (SO4²-)  8,04  0,167  1,09
Bicarbonaat (HCO³-)  611,20  10,020  65,66
Totaal:  793,53  15,260  100,00
Gasvormige stoffen Millimol (mmol)

Vrije koolstofdioxide (CO²)

36,3 0,825 ≙ 18,36 ml bij 0°C en 1013 mb (≙ 760 mm Hg)

Waterstofsulfide (H²S)

0,51 0,015 ≙ 0,33 ml bij 0°C en 1013 mb (≙ 760 mm Hg)

U bent nu al van alles te weten gekomen over de samenstelling en de bestanddelen van ons geneeskrachtige thermaalwater. Maar hoe kan men bij een olieboring plotseling op thermische bronnen stoten, zoals dit hier in Bad Füssing is gebeurd?

Waar komt het warme water vandaan?

Op de eerste plaats kan een thermische bron alleen ontstaan als er grondwater aanwezig is. Grondwater ontstaat als regenwater in de ondergrond sijpelt en daar circuleert tot het wordt tegengehouden door ondoordringbare lagen zoals leisteen of leem.

Op zijn weg naar beneden neemt het water sporenelementen en mineralen op uit het gesteente dat het passeert. Daardoor is het water van verschillende locaties steeds weer anders en uniek van samenstelling. Ook ons water in Bad Füssing is uniek en slaat aan bij de bezoekers.

Hoe wordt het bronwater verwarmd?

In het kort komt het erop neer dat er twee factoren zijn die een rol kunnen spelen bij de opwarming van het water, namelijk de locatie van het water in de aardkorst of plaatselijke vulkanische activiteit.

Afhankelijk van de toestand van de ondergrond kan het water een diepte bereiken die uiteenloopt van enkele honderden meters tot 3-4 kilometer. Het water van Bad Füssing werd aangetroffen op een diepte van 1.000 m. Op zijn weg naar beneden passeert het regenwater spleten, kloven en watervoerende lagen. Hoe dieper het water in de aarde doordringt, des te hoger worden de temperaturen. Op een diepte van 65 km, bijvoorbeeld, circuleert er water met een temperatuur van 1.000 °C.

Hoe bereikt het thermaal water de oppervlakte?

Een diepte van 65 km is een grote afstand, maar ook als het water zich op minder grote diepte in gesteente bevindt, komt het niet van zelf naar boven. Daar is hydrostatische druk voor nodig die het samen met opstijgende gassen naar boven voert. Dit gebeurt ook in Bad Füssing. Als het water niet op deze manier aan de oppervlakte komt, vindt de winning plaats via putten of andere voorzieningen.

Geneeskrachtig water als medicijn?

Absoluut! Dat wisten de Indianen in Noord-Amerika al, die 10.000 jaar geleden thermische bronnen beschouwden als plekken voor genezing, net als de Romeinen die meer dan 2.000 jaar geleden naar kuuroorden zoals Bath in Engeland en Baden in Zwitserland togen om daar genezing en welbevinden te zoeken.

Ook tegenwoordig nog adviseren artsen bij verschillende indicaties het gebruik van thermaal water, bijvoorbeeld, om reumatische aandoeningen te verlichten of om de huid te kalmeren en beter bestand te maken tegen prikkels van buiten. Volgens de nieuwste inzichten is het zwavelhoudende water van Bad Füssing een uiterst efficiënt hulpmiddel bij de behandeling van het burn-outsyndroom daar het de hoeveelheid stresshormonen in het lichaam verlaagt. Verdere informatie over de werking van het water vindt u bij het overzicht van de therapeutische toepassingen.