Výtah analýzy léčivé vody

Výtah z velké analýzy léčivé vody lázní Füssingu 

od akademického ředitele Dr. D. Eichelsdörfera z Institutu pro chemii vody a chemickou balneologii Technické univerzity v Mnichově (Institut für Wasserchemie und chemische Balneologie der Technischen Universität München)

Teplota vody: 56°C, hodnota pH: 7

Frau beim Sonnen in kleinem Außenpool

V jenom litru vody jsou obsaženy:

Kationy: Množství (mg) Ekvivalent (mmol) Ekvivalent (%)
Natrium (Na+) 302,50 13,160 86,85
Kalium (K+) 17,00 0,435 2,87
Magnesium (Mg²+) 3,80 0,313 2,07
Calcium (Ca²+) 24,80 1,238 8,17
Železo (Fe²+) 0,16 0,006 0,04

Suma:

348,26

15,150

100,00

Aniony: Množství (mg) Ekvivalent (mmol) Ekvivalent (%)
Fluorid (F-) 6,19 0,326 2,14
Chlorid (Cl-) 165,30 4,663 30,55
Hydrogensulfid (HS-) 2,80 0,085 0,56
Sulfat (SO4²-) 8,04 0,167 1,09
Hydrogenuhličitan (HCO³-) 611,20 10,020 65,66

Suma:

1142,00

15,260

100,00

Plynotvorné látky: Millimol (mmol)

Volný oxid uhličitý (CO²)

36,3 0,825 ≙ 18,36 ml při 0°C a1013 mb (≙ 760 mm Hg)

Sirovodík (H²S)

0,51 0,015 ≙ 0,33 ml při 0°C a1013 mb (≙ 760 mm Hg)